Curriculum Vitae Jan van de Rakt

Personalia

Naam: Jan van de Rakt
Geboortejaar: 1952
Burgerlijke Staat: gehuwd (2 kinderen: 1978; 1981, 5 kleinkinderen: 2006, 2009, 2011, 2015, 2019)

Werkervaring

  • Sinds 1975 werkzaam als fysiotherapeut in het verpleeghuis Waelwick, onderdeel van de Zorggroep Maas en Waal
  • Oprichter van de stichting Halliwick Zwemmen Beuningen, deze stichting verzorgt samen met het verpleeghuis “Waelwick” een “zwem- therapie”–uurtje elke vrijdag sinds 1984
  • Sinds 1984 als docent verbonden aan de Stichting NDT-Opleidingen Nijmegen
  • Sinds 1989 assistent docent Halliwick
  • Sinds 1990 als docent en daarna ook als cursusleider aan het Nederlands Paramedisch Instituut
  • Cursus Psychogeriatrie Basis en vervolg
  • Cursus Longstay
  • Sinds 1997 afgestudeerd als NDT-docent IBITA
  • Sinds 1999 mede initiatiefnemer voor de polikliniek “Verder revalideren op maat”. Een polikliniek voor patiënten met voornamelijk een neurologische aandoening die toch willen proberen verder te komen.
  • Sinds 2009 docent Neurorevalidatie / CVA.

Opleiding

1975: afgestudeerd als fysiotherapeut (Nijmegen)
1997: afgestudeerd als NDT docent IBITA

Publicaties Jan van de Rakt

Voor een overzicht van publicaties van Jan van de Rakt, zie de artikelen pagina.